Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaklaşık 27 milyon kişiyi doğrudan etkileyebilecek yeni bir iş kolu oluşmak üzere. Evet halihazırda çalışma hayatında yer alan iş kollarına ek olacak ve dahası -ilginç bir şekilde- birçok iş kolunu da temel düzeyde bünyesinde barındıracak olan bu yeni meslek, yeterince sahiplenildiği takdirde ülkemizi üst düzey maddi ve manevi refah seviyelerine taşıyacaktır.

Adaylara ilgili konularda düzenli olarak alan uzmanlığı eğitimlerinin verilmesine ek olarak, belirlenecek olan periyotlarda eğitimlerin verilmesi, geçerlilik sınavlarının yapılması ve meslekte kalite anlayışının geliştirilmesi amacıyla ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.

Bu ilginç iş kolunun adını vermeden önce adayların taşıması gereken niteliklere ve/veya eğitim ve sertifikasyon sonrası edineceği özelliklere kısaca göz atalım:

 • Temel bilgisayar, internet ve teknoloji bilgisi

Dijital dünyaya ayak uydurmakta zorlanan müşterilerin bilişim ihtiyaçlarının doğru olarak algılanması ve doğru yönlendirilmesi adına bilgisayar kullanabilecek, internette ve sanal alemde sağlıklı kaynaklara erişim ve zararlı içerikten kaçınılması için gerekli yetenekleri edinecektir. Hızla ilerleyen teknolojinin temel kavramlarını basit düzeyde bilecektir.

 • Proje yönetimi, planlama ve risk yönetimi

Sürekli ve çoklu süreç şeklinde devam eden günlük işleri ve iş süreçlerini eş zamanlı olarak planlayıp yönetebilecek, bitirebilecek ve işler hakkında temel düzeyde risk hesabı yapabilecektir. Bu süreci kurumu ve müşterileri adına yürütebilecektir.

 • Kurum işletmesi ve yönetimi

Mâli ve fiziksel açıdan girdi-çıktıları öngörüp iyi hesaplayabilecek, müşterilerin ve çalışanların haklarını ve yatırımlarını kısa ve uzun vadede koruyabilecektir. Kurum varlıklarının düzenli olarak kullanımı ve bakımı konusunda eğitilecektir.

 • İletişim becerileri, ve halkla ilişkiler ve görgü kuralları

Kurum içi ve özellikle kurumlar arasında, işlerin yürütümü esnasında gelişen ilişkileri görgü ve ahlak kuralları çerçevesinde yönetebilecek iletişim becerisine sahip olacaktır. Ülkemizdeki sorunların teknik olmaktan ziyade idari ve insani olduğu göz önüne alındığında bu yetenek bir hayli önem kazanmaktadır.

 • Pedagoji, temel psikoloji ve stres yönetimi

Müşteri ve çalışan psikolojisini iyi analiz edip, çıkabilecek çatışmaları iyi yönetebilecektir. Çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri olan “stres” ile mücadele yöntemleri üzerine eğitim alacaktır. Özellikle çocukların duygusal, zihinsel ve de sosyal gelişimlerini inceleyebilecek pedagojik yeteneklere sahip olabilecektir.

 • Çevre koruma, İş sağlığı ve güvenliği, iş hijyeni

Kurumu koruyacak, kurum ve çevresindeki iş güvenliği risklerini giderecektir. Çalışanlar ve müşteriler için iş sağlığı ve iş hijyeni sağlayabilecek yeteneklere sahip olacaktır.

 • Temel İlkyardım Bilgisi

Çalışan ve müşterilerin herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilecek yeteneklerin eğitimini alacaktır.

 • Aşçılık ve diyetisyenlik

İnsanların yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için gerekli konulara hakim olacak ve afiyetle yenebilir düzeyde yemek pişirilebilmesini sağlayacak yeteneklere sahip olacaktır.

 • Temel düzeyde temel bilimler (Matematik, fizik, kimya, biyoloji)

Özellikle yeni başlayan müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda, temel düzeyde matematik başta olmak üzere temel bilimlerle ilgili bilgilendirme sağlayabilecektir.

 • Beden eğitimi ve spor

Hem kendisi, hem kurum çalışanları, hem de müşteriler için bedenin zinde tutulması için gerekli bilgilere sahip olacaktır. Günümüzün tehlikelerinden biri olan obezite konusunda farkındalık sahibi olacak, müşterilerin kendilerine uygun bir spor dalında başarılı olması adına onlara yol gösterecektir.

 • Temel dini bilgiler ve yaşam dinamikleri

Temel düzeyde ilmihal bilgisi, Kur’an-ı kerim okuma ve anlama, yaşam, ölüm ve ahiret hakkında bilgilendirecek eğitimi alacaktır.

İşte yukarıda belirtilmiş olan kategorilerde yetkinlik gerektiren, hakkıyla yapıldığı takdirde hem maddi hem manevi kazancı çok yüksek olan, ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu bu müthiş iş kolunun adı “Ev hanımlığı”dır.

Türlü türlü hilelerle evinden çıkarılıp kapitalist sistemin çarkları arasında ezilmeye çalışılan, heveslerin vitrinini süslemesi istenen ülkemiz kadınının en şerefli mesleği; hem eğitimi, hem ahlakı bozulmaya çalışılan çocuklarımızın en kuvvetli kalesi, kısaca planlı bir şekilde çürütülmeye çalışılan toplumun temel taşının, “Aile” kurumunun direği “Ev hanımlığı”dır, hakkıyla yapılan anneliktir. Müşteriler ve çalışanlar ise eş, çocuklar ve bağlantılı diğer fertlerdir.

Gerçekten, ev hanımının ve annenin evin dışına çıkarılıp, yabancıların her ne ad altında olursa olsun eve sokulması ve ailenin çökertilmesi için finans sağlamak ve politikalar geliştirmek yerine, ev hanımlığının bir iş kolu haline getirilip eğitim, kalite kontrol ve finans bakımından yeniden, ciddiyetle ele alınarak kontrollü bir şekilde yapılandırılması gerekir. Televizyon programları ve sosyal medyanın gölgesinde eğitilen bireyler yerine bilinçli, eğitimli ve donanımlı ev hanımı yetiştirilmelidir.

Bu husus ülkemizin tam bağımsızlığı, maddi ve manevi refahı için çok çok gereklidir. Bu ciddi bir tekliftir.