Kur’an okumak,okuyabilmek ve onunla muhatap olabilmek,yaratılmış insanın yaratıcısı ile konuşabilmesi gibidir.

Allah yarattığı kullarına, merhametlilerin en merhametlisi olarak, kitap göndermiş,onunla yücelebileceği yolları göstermiştir.

Müslüman bir insanın Kur’an okumak için binlerce sebebi vardır.İçlerinden sizin için derlediğimiz 5 nedene bir göz atalım.

1. KIYAMET GÜNÜ OKUYANA ŞEFÂÂTÇİ OLACAKTIR

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)

Bu Hadis-i Şerif bizlere yol gösterici olan Allah kelamının, kendisine gereken önemi ve değeri gösterenlere kıyamet günü şefââtçi olacağını bildirmektedir.Kur’an ile hemhal olanı Allah mahşer günü inşallah zelil etmeyecek,boynu bükük bırakmayacaktır.

2.OKUNAN HER HARF İÇİN AYRI AYRI SEVAP YAZILIR

İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

Hadiste açıkça belirtildiği üzere,okunan her harfin bir hasene olduğunu görmekteyiz.O nedenle Kur’an-ı Kerimi zorlanarak okuyanların ve sebat edenlerin bu yolda kazanacakları ecri siz düşünün…

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. (Buhârî, Tevhîd 52)

Her bir iyiliğin karşılığı , on sevap olarak verileceğini bizzat Allah rasülü buyurmuştur.Bu dünyadan göçtüğümüzde azığımızın dolu olmasını istiyorsak mutlaka Kur’an okumalı, onun ahkâmına uygun bir hayat sürmeye gayret göstermeliyiz.

3.İNSANLARIN EN HAYIRLISI OLMAK İÇİN OKUMALI

Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21)

Kur’ân öğrenen ve öğreten kişileri insanların en hayırlısı olarak tanımlayan Hz.Peygamber okumanın önemine dikkat çekmiştir.

Peygamberin bir iltifatına mazhar olamk için cihan padişahları yıllarca İstanbul’un fethi için mücadele etmiş,fakat elleri boş dönmüştür.Ta ki ulu padişah Fatih Sultan Mehmed Han bu Hadis-i Şerif’in gereğini yapmak için kolları sıvayana kadar.Şimdi siz kıyaslayın bir Hadis-i Şerif’in müjdesine mazhar olmak için bu kadar büyük ve meşakkatli savaşlara katlanan ecdadın torunları olarak bize ne düşüyor ?

Tabiki yine Peygamberimizin müjdesine nail olup,insanların en hayırlılarından olabilmek adına bizlerde var gücümüzle Kur’an-ı çepeçevre kuşatmalı,ondan ilim ve hayır namına alabileceğimiz her bilgiyi mutlaka alıp hayatımıza tatbik etmeliyiz.

4.HARAP OLMUŞ BİR EV OLMAMAK İÇİN OKUMALI

İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18)

Kur’an kalpleri nurlandırır,tamir eder ve onarır.Hani meşhur bir söz vardır.Ruhların gıdası müziktir diye.Koskoca bir yalan!

Allah ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır;“…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı anmakla huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28)

Bu durumda kalp ile ruh arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna göre ruhumuzu ihya edecek olan mûsiki , ancak ve ancak Kur’ân mûsikisidir.

Ruhların tamiri Kur’an ile yapılırsa kalplerde bundan kendine düşeni alacaktır.Allah rasulu bu hususa dikkat çekerek Kur’an’sız bir kalbin harap bir ev gibi,ıssız,viran,kırık dökük ve sıkıntılı olacağını bizlere haber vermiştir.

5.ANNE BABANIN BAŞINA BİR TAC GİYDİRİLİR

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve onunla amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyâdaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?” (Ebû Dâvûd, Vitr, 14/1453)

Allah râsulü , burada bizleri Kur’ân okumaya teşvik ederken onunla âmel etmenin ehemniyetine adeta projektör tutuyor!

Ayrıca okunan Kur’an-ı hayatına tatbik ettiği zaman sadece kişiye değil,anne ve babasına dahi faydası dokunmuş oluyor.Nurdan bir tacın anne ve babasına giydirileceğini müjdeliyor.

O halde bizler evlatlarımızı Kur’an’dan uzak tutmamalıyız.Onların hayatlarını Kur’an ahkâmına göre dizayn etmeliyiz.Rızık kaygısı ile onları Kur’an ilimlerinden asla ve kat-a uzak tutmamalıyız.

O halde Kur’an-ı en güzel okuyan hafızların birçok kaydının olduğu youtube/kuranmeclisi sayfamızı mutlaka ziyaret ederek abone olunuz.