Benim inandığım sistemde; sabah bir masumun öldürüldüğünü duyarsanız,akşam darağacında sallanan birini görürsünüz.” NECİP FAZIL KISAKÜREK

Evet canımız yandı, içimiz yandı, gönlümüz tutuştu bu yavrumuz için…Ceylin için…

Alçak bir caninin küçücük bir kız çocuğunu alıkoyması ve ardından ölümüne sebebiyet vermesinden sonra yine gündeme birçok soru ve talep gelmeye başladı.

Lakin, her seferinde bu durumun tekrarlanması, her seferinde yine gündeme gelmesi, olayların bir hafta konuşulup unutulması ile sonuçlanmamalı artık.

Üstad Necip Fazıl’ ın yukarıda söylediği “inandığım sistem” in  artık devreye girme vakti gelmedi mi?


15 Temmuzdan sonra insanlarımızın İDAM,cığlıklarının karşılık bulma vakti gelmedi mi?

Ceylin gibi yavrularımızı haince,şerefsizce katleden bu insanların hapislere doldurulması insanların içini soğutur mu?

Zaten annesi bu yavrumuzu terketmiş gitmiş,yedi yıldır anne babadan mahrum olan bu yavrumuza sahip çıkan,dede ve nenesinin içini ne soğutabilir!

İ -D- A- M

Evet artık inandığımız sistemin gereği olan KISASA-KISAS devreye girmelidir.

Peki inandığımız sistem neyi emreder ?

Öncelikle şu ayetleri hatırlamamız gerekir;

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.”

“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki suç işlemekten sakınırsınız.”(Bakara, 2/178-179)

Ayetlere göre kısas farzdır.Kısası uygulayacak merci insanları yöneten yöneticilerdir.

“Âyetin açıklaması:

Kısasın güzelliklerini açıklama hususunda buyuruluyor ki: Size kısas yazıldı ve sizin için kısasta büyük bir hayat vardır, ey akıl sahipleri!.. Bu bakımdan kısası, Allah’ın adaletine ve merhametine yaraşmayan kötü bir şey zannetmeyiniz de “Kısasta büyük bir hayat vardır.” beliğ vecizesini aslî kanun tanıyınız.

Bunu böyle tanıdıktan sonra af ile muamele ederseniz çok büyük bir fazilet olur. Aksi halde Arapların yaptığı gibi, kısas hududunu aşarak öldürmekle karşılık vermek ve diğer işkence ve azaba başvurmak, nasıl bir zulüm ve cinâyet ise, adam öldürmeye karşı, Allah’ın hükmü yalnız aftır, demek de insanlıktan hayat hakkını çekip alacak büyük bir cinâyet olur.

Kısas, hayat hakkının ve canı korumanın gereğidir. Kısasın meşru oluşunda akıl sahibi olan insanlar için büyük bir hayat vardır. Affın kıymeti de buna bağlıdır. Gerçi kısasın kendisi, bir hayatı yok etmektir ama, aynı zamanda haksız yere bir hayatı yok etmeye karşı, hayatın zıddı olan kısasın meşru oluşu da hayatın ve yaşama hakkının en büyük müeyyidesidir. ” Alıntı : Sorularla İslamiyet

CEYLİN olayı diye bilnen aslında OLAY olarak artık kâfi gelmesini arzu ettiğimiz bu menfur vakanın son olmasını, katillerinede ibretlik cezalar verilmesini arzu ediyorum.

Yoksa Allah zaten intikam sahibi olduğunu İbrahim süresi 47.ayette belirtmektedir.

innallâhe azîzun zuntikâm