Uğursuz olduğununa inanılan davranışlar

 • – Merdiven altından geçmek,
 • – Kara kedi görmek,
 • — 13 Rakamını sevmemek
 • – Evde örümcek görmek,
 • – Bacadan dumanın eğri çıkması,
 • – İki bayram arası nikah,
 • – Tırnak kesmek, aynaya bakmak,
 • – Bardak, tabak kırılması,
 • – Gece vakti horozun ötmesi,
 • – Ezan okunurken köpeğin uluması,
 • – Sol gözün seyirmesi, sol kulağın çınlaması… vb.

Dinimizce hiç bir anlam ifade etmeyen,kulaktan kulağa yayılmış birçok hurafe vardır.

Tabiki hepsinin çıkış kaynağı batıdır.Aslında BATIL olmasının gerçekçesini buradan görebiliriz.Tabiki böyle saçma inanışların bizim kültürümüze enjekte olması içler acısı bir durumdur.Birçoğunun kökeninin hristiyanlık ve batı kültürü olduğunu görmekteyiz.

Bazı insanlar inandığı dinin yasaklarından sakınmadığı kadar, bu hurafelerden sakınır onlardan, korunmak için akıl almaz işler yaparlar.

Halbuki hiç bir tutarlı kaynağa bilgiye dayanmayan bu bilgiler bizim zamanımızı, aklımızı, ne kadar da meşgul eder kimi zaman.

Allahu Teala Mü’minun Suresi 3.ayetinde şöyle buyurmaktadır :

“Ve onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Boş yere söylenilen sözden ve işlerden sakınırlar.”

Boş ve yararsız bir okadar zararsız olan bu evham türlerinden kurtulmak kimi zaman okadar da kolay olmamaktadır.

Ülkemizde ne hurafeler gördük neler geçirdik….

Şimdi siz bırakın gerçekleşmesi tamamen halk uydurmasına dayandırılan batıl inançları da , gerçekleşmesi kesin olan şeyler söyleyelim sizlere.

Kesin derken, gerçekleşeceğinin vaadi Allah tarafından verilen şeylerden bahsediyoruz.

1.Kıyamet : Artık onlar, kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? (MUHAMMED/18)

Bizler hurafeler,yalanlar ve gündelik heveslerin peşinde koşarken gerçekleşmesi kesin olan kıyamet saati yaklaşmaktdır.

Peki kıyametin yaklaştığını nereden anlamaktayız ?

Tabiki hz.peygamberin ve Kur’an’ın  haber verdiklerinden.

Hepimizin duyduğu zaman hiç yadırgamayacağı – aaa zaten bunlar oldu — diyeceğiniz alametlerden bazılarına göz atalım !

 • Sarhoşluk veren maddeler yaygınlaşacak.
 • İnsanların ölmesi ve fitneler artacak.
 • Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar.
 • Kadın nufüsü çoğalacak
 • Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak
 • Erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla yetinecekler.

Evet daha birçok benzer alamet vardır ki, bunlar artık ayan beyan görülmektedir.

Peki yaklaşan kıyameti, göre göre daha ne kadar boş işlerle iştigal edeceğiz ?

Siz bu soruyu düşüne durun yaklaşan ve gerçekleşmesi kesin diğer bir vakte gelelim ki, o vakit ise Hesap günüdür.

O vakit geldiğinde herkes yaptıklarının hesabını zerresi dışarda kalmayacak şekilde verecektir.

2.Hesap Günü: İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.(ENBİYA/1)

Gerçekleşmesi kesin olan hesap günü,inansın inanmasın her insan için gelecektir.Eğer hesabını veremeyip altında ezileceğimiz işler yapmış isek ona göre muamele,hayır işlerde bulunarak, yani insanların ahiretine ve dünyasına faydası dokunacak işler yapmış isek ona göre muamele göreceğiz.

Diğer yaklaşan kesin gerçek ise Cennet ve Cehennem

3.Cennet ve Cehennem: İnananlar arasında kötü söz ve davranışın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, ahirette de acı veren bir azab vardır. (Her şeyi) Allah bilir; siz bilmezsiniz. (NUR/19)

Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun! (AL-İ İMRAN/133)

Ve tabiki her hesabın ardından bir ceza bir mükafat mutlaka olacaktır.Bunun vaadini Allah vermiştir.Cennet ve cehennem haktır.Cennet vardır ki, Allah’ın salih kulları,dünyada iken yaptıkları salih ameller,hayırlı işlerin mükafatını görsün.

Cehennem de vardır ki,dünyayı, inananlara cehenneme ceviren,zulmeden,kan döken ve fesat çıkarıp bozgunculuk yapanlar da gerekli cezayı görsünler.

Ne demiş bir büyük zat : “ Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil.”

Yani,cennetin ucuz olmaması, kazanmak için çaba gerektirdiğini, cehennemin ise zalimler için luzümlu olduğunu, insanlara zülmedenlerin yaptıklarının ahirette asla yanlarına kalmayacağını söylemektedir.

Evet şimdi size doğru yaklaşması kesin olan 3 şeyden haber verdik :

KIYAMET – HESAP – CENNET + CEHENNEM

Tabiki bunlara açılan kapı olan ÖLÜM gerçeği hepsinden daha yakındır bize.

Her an ensemizde olan ölümü unutarak, kara kedi gördüm eyvah işlerim ters gidecek diye düşünmek , Merdiven altından geçtik şimdi  yandık mahfolacağız demek,evin bacasından eğri dumanlar yükseliyor bu uğursuzluktur deyip bunalıma sürüklenmek nekadar boş ve gereksiz şeylerdir değil mi ?

Değerli kardeşlerim, şimdi bunlarla uğraşmayı bırakıp bizi bizden daha iyi tanıyan Allah’ımız,bizlere ne diyor onun sözlerine kulak verelim vesselam.

Kaf 16 : Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız.

FATİH İMDAT 2018